Đăng Nhập


Share

descriptionAdmin ơi mình cần bạn giúp

more_horiz
Giúp mình làm Cái zippyshare như của forum bạn với

descriptionRe: Admin ơi mình cần bạn giúp

more_horiz
đây bạn

Change a Javascript Code
Title * :
Placement : In all the pages

Code:

$(document).ready(function () {
    $("<button class=\"button2\" onmouseover=\"helpline('BBcode zippyshare')\" type=\"button\" onclick=\"fmvizippy()\"><img src=\"http://i76.servimg.com/u/f76/15/42/71/86/zippy10.png\" height=\"16px\"/></button> <img src=\"http://illiweb.com/fa/wysiwyg/separator.png\" style=\"vertical-align: middle;\">").insertBefore("span#text_edit input.button2[value='Flash']");
    $(".postbody").each(function () {
        $(this).html($(this).html().replace(/\[zippy]/gi, ""));
        $(".postbody a[href$='[/zippy]']").each(function () {
            var a = $(this).text().slice(0, $(this).text().indexOf("[/zippy]"));
            $(this).replaceWith('<a><a><center><div style="width:500px;height:auto;padding:3px;border:1px solid #CCC;background:#EFEFEF;"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="500"></center><br/><center><div style="width:500px;height:auto;padding:3px;border:1px solid #CCC;background:#EFEFEF;"><object width="500" height="20" name="single" class="single" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"><param value="http://dj.ttav.net/plugin/zps/mediaplayer.swf" name="movie"><param value="true" name="allowfullscreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param value="transparent" name="wmode"><param value="http://play.tuoigi.com/mp3/z.php?id=' + a + 'flv&logo=http://i42.servimg.com/u/f42/15/42/71/86/logo_d11.png&menu=false&repeat=always&volume=100&stretching=none&autostart=true&image=http://i42.servimg.com/u/f42/15/42/71/86/33651810.jpg" name="flashvars"><embed width="500" height="20" flashvars="file=http://play.tuoigi.com/mp3/z.php?id=' + a + 'flv&logo=http://i42.servimg.com/u/f42/15/42/71/86/logo_d12.png&menu=false&repeat=always&volume=100&stretching=none&autostart=true&image=http://i42.servimg.com/u/f42/15/42/71/86/33651810.jpg" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="undefined" src="http://dj.ttav.net/plugin/zps/mediaplayer.swf" name="single2" id="single2" type="application/x-shockwave-flash"></object><a target="_blank" href="' + a + '"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/15/42/71/86/subfor10.gif" height="10" width="10" ><b> DOWNLOAD</b><a><a href="http://www.d2family.biz/contact?action=submit" target="_blank"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/15/42/71/86/images10.jpg" height="0" width="20px"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/15/42/71/86/subfor10.gif" height="10" width="10"><b> BÁO LINK HỎNG</b></a><a><a href="http://www.d2family.biz/f2-forum" target="_blank"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/15/42/71/86/images11.jpg" height="0" width="20px"><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/15/42/71/86/subfor10.gif" height="10" width="10"><b> D2 Production</b></a></br><img src="http://i38.servimg.com/u/f38/15/42/71/86/images11.jpg" height="10" width="10"><br/><b><i>• Nếu bài hát không tự động chạy. Bạn vui lòng nhấn phím F5.</b></i><br><i>• Chúc anh em có những giây phút thư giãn, giải trí vui vẻ và thoải mái nhất tại 4rum !</i></br></div></div></div></td></tr>');
        });
    });
});
function fmvizippy() {
    var name = prompt("Nhập vào đây liên kết đến tập tin zippyshare", "");
    if (name != null && name != "" && name.indexOf("zippyshare.com") != -1 && name.indexOf("http") != -1 && name.indexOf("file.html") != -1) {
        bbfontstyle('[zippy]' + name, '[/zippy]');
        return false;
    } else {
        alert("Liên kết bạn nhập vào không đúng");
        return false;
    }
}
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết