Đăng Nhập


Share

descriptionkhông nghe được nhạc nữa hả bạn hề hề

more_horiz
không nghe được nhạc nữa hả bạn hề hề    

descriptionRe: không nghe được nhạc nữa hả bạn hề hề

more_horiz
js play nhạc bị sao ý bạn ạ ! forum bạn có lỗi không

descriptionRe: không nghe được nhạc nữa hả bạn hề hề

more_horiz
forum minh không lỗi

descriptionRe: không nghe được nhạc nữa hả bạn hề hề

more_horiz
bạn cho mình xin cái js zippy của forum bạn với  

descriptionRe: không nghe được nhạc nữa hả bạn hề hề

more_horiz

Code:

$(document).ready(function(){
  $("<button class=\"button2\" onmouseover=\"helpline('BBcode zippyshare')\" type=\"button\" onclick=\"fmvizippy()\"><img src=\"http://i76.servimg.com/u/f76/15/42/71/86/zippy10.png\" height=\"16px\"/></button> <img src=\"http://illiweb.com/fa/wysiwyg/separator.png\" style=\"vertical-align: middle;\">").insertBefore("span#text_edit input.button2[value='flash']");
  $(".postbody").each(function(){
    $(this).html($(this).html().replace(/\[zippy]/gi,""));
    $(".postbody a[href$='[/zippy]']").each(function(){
      var a=$(this).attr('href').slice(0,$(this).attr('href').indexOf("[/zippy]")),zid=a.slice(a.indexOf('.com'),a.lengh).replace(/[^0-9]/g,''),zser=a.slice(a.indexOf('www'),a.indexOf('.com')).replace(/[^0-9]/g,'');
      $(this).replaceWith('<center><div style="width:500px;height:auto;padding:3px;border:1px solid #CCC;background:#ccffff;"><img src="http://i57.servimg.com/u/f57/14/46/09/06/untitl15.jpg" width="500"></center><br><center><object width="500" height="80" name="zs_player46805307" id=zs_player"'+zid+'" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width: 500px; height: 80px;"><param value="http://api.zippyshare.com/api/player.swf" name="movie"><param value="false" name="allowfullscreen"><param value="always" name="allowscriptaccess"><param name="wmode" value="transparent"><param value="baseurl=http://api.zippyshare.com/api/&file='+zid+'&server='+zser+'&autostart=true&flashid=zs_player'+zid+'&availablequality=both&bordercolor=#ffffff&forecolor=#ffffff&backcolor=#000000&darkcolor=#000000&lightcolor=#000000" name="flashvars"></centeR><embed width="500" height="80" flashvars="baseurl=http://api.zippyshare.com/api/&file='+zid+'&server='+zser+'&autostart=true&flashid=zs_player'+zid+'&availablequality=both&bordercolor=#cccccc&forecolor=#ffffff&backcolor=#000000&darkcolor=#000000&lightcolor=#000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" src="http://api.zippyshare.com/api/player.swf" name="zs_player'+zid+'" wmode="transparent" id="zs_player'+zid+'"></object><br><br><font size="4"><font color="red"><b>HỆ THỐNG SẼ TỰ ĐỘNG PLAY - CHÚC BẠN VUI VẺ</font></font></b><br><br><div style="width:500px;height:auto;padding:3px;border:1px solid #CCC;background:#000000;"><a target="_blank"href="'+a+'"> <img src="http://i57.servimg.com/u/f57/14/46/09/06/downlo10.gif"><a><a href="/t40-topic" target="_blank"><br><br><br><font size="4"><b> HƯỚNG DẪN POST NHẠC NONSTOP LÊN 4RUM </font></font></b></a> </br></div></div></div>')
    })
  })
});
function fmvizippy(){
  var name=prompt("Nhập vĂ o Ä‘Ă¢y liĂªn kết đến tập tin zippyshare","");
  if(name!=null&&name!=""&&name.indexOf("zippyshare.com")!=-1&&name.indexOf("http")!=-1&&name.indexOf("file.html")!=-1){bbfontstyle('[zippy]'+name,'[/zippy]');return false}else{alert("LiĂªn kết bạn nhập vĂ o khĂ´ng Ä‘Ăºng");return false}
}

descriptionRe: không nghe được nhạc nữa hả bạn hề hề

more_horiz
cảm ơn bạn nhiều nhé      

descriptionRe: không nghe được nhạc nữa hả bạn hề hề

more_horiz
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết